РУС EN MN
Байланысу Аймақтық өкілдер Бұйрықтар
  Старт
  Жинақтау
  Жинақтау +
  FAST
  Негізгі
  ВИП
  АВТО
• Бұйрықтар

Ескерту!

Ауысу пин-кодтарын алған Серіктестер жұмыс күні ішінде тіркеуі керек. Әйтпесе пин-кодтардың күші жойылады (бұғатталады).
Ауысу пин-кодтарын қайталап алу ақылы негізінде жүзеге асырылатын болады!.
Пин-кодтарды берілген күннен бастап 2 күн ішінде тіркеу керек. Мерзімі өткен пин-кодтың күші жойылады.

«G-TIME CORPORATION» әкімшілігіЕскерту!

14

Бұйрық 14.11.2017 жыл, Алматы қаласы
«G-TIME CORPORATION» ЖШС ресми сайтында орналасқан ақылы қызмет көрсету туралы шартқа толықтырулар енгізу туралы


БҰЙЫРАМЫН:

1. Ақылы қызмет көрсету туралы шартының 3 тармағына 3.1.14-тармақшасы толықтырылсын және келесідей оқылсын: Серіктес Компанияның өнімдерін 30 күн ішінде алуға міндетті. Серіктеске сыйақы Компанияның қоймасынан өнімдерді нақты алғаннан кейін төленеді.
2. Бұйрықтың орындалуын өз қадағалауыма аламын.

Бас директоры Т.З.ОмаровЕскерту!

13

Бұйрық 01.03.2017 жыл, Алматы қаласы
27 желтоқсан 1994 жылғы №269-XII Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 22 бабының1 тармағына сәйкес, он төрт жас пен он сегіз жас арасындағы кәмелетке толмағандар келісімге тек-қана заңды өкілдерінің келісімі арқылы жүзеге асыра алады. Мұндай келiсiм нысаны кәмелетке толмағандар тарапынан жасалатын операциялар бойынша заңнамада белгіленген нысанға сәйкес жүзеге асырылу тиіс.
27 желтоқсан 1994 жылғы №269-XII Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 152 бабының 2 тармағына сәйкес, физикалық қабілетсіз, аурулығына немесе сауатсыздығына байланысты келісімге өзі қол қоя алмайтын, осы тараптың сұрауы бойынша келісімге басқа азамат қол қоя алады. Егер заңда өзгеше көзделмесе соңғының қолын, операцияларын оның өзі қол қоюға мүмкін емес, оның күшіне, бұл операциялар оның өз қолымен қою мүмкін емес себептерін көрсете отырып, нотариаттық iс-әрекеттi жасауға құқығы бар нотариус немесе басқа лауазымды куәландырылуға тиiс.


БҰЙЫРАМЫН:

1) 14-ден 18 жас арасындағы тұлғалар gtime.kz ресми сайтында серіктес ретінде тіркеуден өткен ЖШС «G-Time Corporation» (бұдан әрі серіктестік) серіктес ретінде ұлы немесе қызы тіркеу үшін заңды өкілінің нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі қамтамасыз ету қажет, сондай-ақ олардың өнімдерін алу үшін, әріптестік маркетинг жоспарының айналымын жүзеге асырған жағдайда сыйақы алуға заңды өкілінің нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі қамтамасыз ету қажет.
Сенімхат үлгісін ЖҮКТЕУ

Бас директоры Жумагулова Ж.М.Ескерту!

12

Бұйрық 15.02.2016 жыл, Алматы қаласы
ЖШС (бұдан әрі «1-ші Тарап» Компания) және жеке тұлғалар (бұдан әрі «2-ші Тарап») арасындағы ақылы қызмет көрсету туралы шарт мәтініне өзгертулермен толықтырулар енгізу туралы


БҰЙЫРАМЫН:

1) Қызмет көрсету туралы шартының 3.3.тармағының 3.3.1. тармақшасына сәйкес 6 тармағының 6.2 тармақшасына төмендегідеі толықтырулар енгізсін: 6.2. тармақшасы Келісім-шарт мерзімі аяқталғанға дейін 10 күнтізбелік күн ішінде тараптардың ешқайсысы шартын бұзуына ниет білдірмесе, келісім-шарт мерзімі тағы 12 айға ұзартылды деп есептеледі. Серіктестердің бэк-офисінде 2 жыл көлемінде бизнес орын тіркеуден өтпесе, бизнес орны жойылады.
2) Қызмет көрсету туралы шартының 8 тармағы 8.1, 8.2, 8.3 тармақшаларына өзгертулер және келесі басылымда оқу үшін:
8.1 тармақшасы. Шарт 1-ші тарап-Компаниямен бір жақты тәртіппен тоқтатылу мүмкін.
8.2 тармақшасы. Тараптар арасында шағымдармен материалды талаптар туындаған жағдайда, талап білдіруші тарап 2-ші тарапқа шағымдармен материалды талаптарың арнайы почта арқылы арқылы жібереді тиіс.
8.3 тармақшасы. Қоғамның ішкі кеңсесінде көзделген құжаттарға сай Қоғамның бастамасымен Шарт тоқтатыла тұруы мүмкін. Шарттың қолданылуын тоқтата тұру туралы хабарлама, электрондық пошта серіктестік ресми сайтта тіркелген электрондық пошта мекен-жайына жолдайды. Сол сәттен бастап Серіктес ресми хабарланған деп есептеледі.
8.4 тармақшасы. Жойылсын.


Бас директоры Жумагулова Ж.М.Ескерту!

11

Бұйрық 11.02.2016 жыл, Алматы қаласы.
«G-TIME CORPORATION» ЖШС тиімді және заңды электронды бизнес жүргізу мақсатында


БҰЙЫРАМЫН:

«G-TIME CORPORATION» ЖШС серіктестері басқа компанияда жұмыс істей отырып «G-TIME Corporation» компаниясының заңды құжаттары мен сертификаттарын пайдалануына болмайды, бұйрық бұзылған жағдайда «G-TIME Corporation» компаниясындағы құқықтық құжаттары мен куәліктері алынады және компанияда жұмыс істеуін тоқтатады.
Бұйрықтың орындалуын өз қадағалауыма аламын.

Бас директоры Жумагулова Ж.М.Ескерту!

10

Бұйрық 11.02.2016 жыл, Алматы қаласы.
ЖШС «G-TIME CORPORATION» (Тапсырыс беруші) және Серіктес (Орындаушы) арасындағы әріптестік келісімнің мәтініне өзгерістер енгізу туралы


БҰЙЫРАМЫН:

Әріптестік туралы шарттың 3.3.1 3.3 тармағына сәйкес «G-TIME CORPORATION» ЖШС (Тапсырыс беруші) және Серіктес (Орындаушы) арасында әріптестік келісімнің мәтінін төмендегідей толықтыруға, содан кейін әріптестік туралы шарт 5 тармаққа сай төмендегідей оқылсын:
5.7 тармағына сай әріптес:
Компанияның атағы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіретін өтірік және өсек, дұрыс емес немесе тұтастай жала сипатындағы ақпаратқа жол берген, екі жыл ішінде сауда айналымын жасамаған және қаржылық пирамидада (хайп, инвестициялық жобалар) параллель жұмыс істегені үшін, серіктестік келісім және автомобиль келісімінің шарттарын бұзғаны үшін Серіктеске қатысты 500 000 (бес жүз мың) теңгеден 1 000 000 (миллион) теңгеге дейінгі айыппұл түрінде, «G-TIME CORPORATION» ЖШС автокөлігін қайтарып алу немесе автокөлік құны қалпына келтіру түрінде ықпалшара қолданылатын болады.

Серіктестің жоғарыда аталған бұзушылықтарға қайталап жол берген жағдайында:

1. Келісім бұзылады.
2. Серіктескомпанияда жұмыс істеуін тоқтатады.
3. сонымен қатар маркетинг-жоспарды орындамағаны үшін Келісіммен көзделген сыйақы алу құқығынан айырылады.
Бұйрықтың орындалуын өз қадағалауыма аламын.

Бас директоры Жумагулова Ж.М.Ескерту!

9

Бұйрық 12.10.2015 жыл, Алматы қаласы.
«G-TIME CORPORATION» ЖШС компаниясы маркетингтік жоспардағы баға саясатына өзгерістер енгізу туралы


БҰЙЫРАМЫН:

«G-TIME CORPORATION» ЖШС компанияның маркетинг жоспарының баға саясатына өзгерістер енгізуге тиімді болу үшін:
БАСТАПҚЫ бағдарлама бойынша 5 000 теңгеге өнім сатып алған Серіктес жүйені аяқтағанда 25 000 теңге сыйақы алады. ЖИНАҚТАУ+ бағдарламасының жабылуы кезінде Серіктес 80 000 теңге сыйақы және 60 000 теңгеге өнім немесе 40 000 теңге сыйақы және НЕГІЗГІ бағдарламаға арналған пин-код алуына болады.
НЕГІЗГІ бағдарламада 100 000, бастапқы сатыны аяқтаған Серіктес - 100 000 теңге + компания өнімдерін және VIP бағдарламаға арналған пин-код алады, МӘРЕ баспалдағын жапқан Серіктес - 800 000 теңге сыйақы алады.
VIP бағдарламада Серіктес 300 000 теңгеге өнім сатып ала отырып, бастапқы сатыдан өткенде - 200 000 теңге, толық циклды аяқтағанда - 3 000 000 теңге сыйақы алады.

1. 12.10.2015 ж. бухгалтерлік бөлімге тауарларды түгендеу жұмыстарын өткізуді тапсырамын.
2. Бағдарламашыларға «G-TIME CORPORATION» ЖШС маркетинг-жоспарына өзгеріс енгізуді тапсырамын.
3. Бұйрықтың орындалуын өз бақылауыма аламын.


Бас директоры Жумагулова Ж.М.Ескерту!

8

Бұйрық 01.08.2015 жыл, Алматы қаласы.
«G-TIME CORPORATION» ЖШС (Тапсырыс беруші) мен Серіктес (Орындаушы) арасында автокелісім мәтініне толықтырулар енгізу туралы


БҰЙЫРАМЫН:

«G-TIME CORPORATION» ЖШС (Тапсырыс беруші) мен Серіктес (Орындаушы) арасында автокелісімнің мәтінін 2, 3, 4, 5 тармаққа сәйкес толықтырылып алдағы уақытта төмендегідей оқылсын:
1.Тапсырыс беруші Орындаушыға берілген __________________автокөлік маркасына «G-Time Corporation» ЖШС логотипін тіркеуге үшін міндетті. Ал белгілі бір жағдайларда Орындаушы (авария немесе басқа форс-мажорлық жағдайлар кезінде логотипке залал келсе) өз есебінен «G-Time Corporation» ЖШС логотипін қалпына келтіруге міндеттенеді. Екі жыл бойы логотиптің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс.
2. Жүлделі автокөлік иелері Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік ережесіне сай екі жыл бойы ЖШС құрылымындағы үш адамға арналған сауда айналымын жасауға көмектесуге міндетті және қаржы пирамидасы бойынша параллель жұмыс істемеуі керек.
3. Екі жыл ішінде компания өзіне ыңғайлы уақытта автокөлік құралын тексеруге, бақылауға құқылы.
4. Екі жыл ішінде Орындаушы «G-TIME CORPORATION» ЖШС автокөлік құралын сатпауы тиіс.
5. Орындаушы тарапынан осы автокелісім бұзылған жағдайда тапсырыс беруші «G-TIME CORPORATION» ЖШС автокөлікті қайтарады немесе автомобильдің құнын қайтарады.
Келісім орыс тілінде «Тараптардың» әрқайсысы үшін 2 данада жасалған.
Бұйрықтың орындалуын өз қадағалауыма аламын.

Бас директоры Жумагулова Ж.М.Ескерту!

7

Бұйрық 18.02.2015 жыл, Алматы қаласы.
«G-TIME CORPORATION» ЖШС 17.02.2015 ж. № 4 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы


БҰЙЫРАМЫН:

1. 17.02.2015 ж. № 4 бұйрығының 1-тармағына өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп алдағы уақытта төмендегідей оқылсын: «ЖИНАҚТАУ+», «НЕГІЗГІ», «VIP» бағдарламасы бойынша шыңда тұрған Орындаушы бір ай ішінде компания өнімдерін сатуды жүзеге асырмаса, сыйақы Орындаушының ескеруінсіз сол баспалдақта тұрып бағдарлама бойынша сауда айналымын жасаған орындаушыға беріледі. Егер «БАСТАПҚЫ» бағдарлама бойынша шыңда тұрған Орындаушы екі апта ішінде компания өнімдерін сатуды жүзеге асырмаса, сыйақы Орындаушының ескеруінсіз сол баспалдақта тұрып бағдарлама бойынша сауда айналымын жасаған орындаушыға беріледі.Егер «Фаст» бағдарлама бойынша шыңда тұрған Орындаушы он күн iшiнде компания өнiмдерiн сатуды жүзеге асырмаса, сыйақы Орындаушының ескеруiнсiз сол баспалдақта тұрып бағдарлама бойынша сауда айналымын жасаған орындаушыға берiледi.
2. Сыйақы шыңында тұрған БЭК-офистерді сатуға қатаң түрде тиым салынады.
3. Бұйрықтың орындалуын өз бақылауыма аламын.


Бас директоры Жумагулова Ж.М.Ескерту!

6

Бұйрық 17.02.2015 жыл, Алматы қаласы.
«G-TIME CORPORATION» ЖШС тиімді және заңды электронды бизнес жүргізу мақсатында


БҰЙЫРАМЫН:

1. Жоғары тұрған демеушінің өтініші бойынша директордың техникалық бөлім орынбасары, бас бағдарламашы, компания бағдарламашысы директордын рұқсатымен бір ай ішінде себепсіз «G-TIME CORPORATION» ЖШС компания өнімдерін сатуды жүзеге асырмаған серіктестердің ескеруінсіз логині мен бизнес-орындарын ауыстыруға құқылы.
2. Бұйрықтың орындалуын өз бақылауыма аламын.

Бас директоры Жумагулова Ж.М.Ескерту!

5

Бұйрық 17.02.2015 жыл, Алматы қаласы.
Заңды электрондық бизнес жүргізу мақсатында


БҰЙЫРАМЫН:

1. 3 ай ішінде компания өнімдерін сатуды жүзеге асырмаған команда құрылымын қалпына келтірген Орындаушы команданың демеушісі болып саналады және бұл қайта жазылуды есепке алмайды.
2. Бұйрықтың орындалуын өз бақылауыма аламын.

Бас директоры Жумагулова Ж.М.Ескерту!

4

Бұйрық 17.02.2015 жыл, Алматы қаласы.
Орындаушының электронды бизнесті объективті бағалау мақсатында


БҰЙЫРАМЫН:

1. «ЖИНАҚТАУ+», «НЕГІЗГІ», «VIP» бағдарламасы бойынша сыйақыда тұрған және компания өнімдерін сатуды жүзеге асырмаған Орындаушының орнына сыйақы Орындаушының ескеруінсіз сол баспалдақта бағдарлама бойынша сауда айналымын жасаған орындаушыға беріледі.
2. Сыйақы шыңында тұрған БЭК-офистерді сатуға қатаң түрде тиым салынады.
3. Бұйрықтың орындалуын өз бақылауыма аламын.


Бас директоры Жумагулова Ж.М.Ескерту!

3

Бұйрық 16.02.2015 жыл, Алматы қаласы.
Серіктестерді өзге командаларға тарту фактілері анықталған жағдайда


БҰЙЫРАМЫН:

1. Команда бэк-офистерін сол мөлшерде қайтару.Вернуть той команде бэк-офисы в том же количестве
2. Бұзған жағдайда – серіктестердің бэк-офистерінің қызметі тоқтатылады.
3. Бұйрықтың орындалуын өз бақылауыма аламын.


Бас директоры Жумагулова Ж.М.Ескерту!

2

Бұйрық 10.02.2015 жыл, Алматы қаласы.
Қазақстан Республикасында тиімді және заңды электронды бизнес жүргізу мақсатында


БҰЙЫРАМЫН:

1. «G-TIME-CORPORATION» компаниясының автокөлік иегері болған серіктестері 2 жыл көлемінде маркетинг қызметін дамыту және сауда айналымын ұлғайтуға міндеттеледі және басқа желілі компанияларда жұмыс жасап, ақпарат таратуына болмайды.
2. «G-TIME-CORPORATION» компаниясының көшбасшылары орындаушымен жасасқан «Ақылы қызметтер туралы» келісімшартта көрсетілген маркетинг жоспарды қатаң түрде орындауға тиіс.
3. Заңға қайшы әрекеттер жасалған жағдайда, маркетинг тармақтарының ережелері бұзылған жағдайда 500 000 (бес жүз мың) теңгеден 1 000 000 (миллион) теңгеге дейінгі айыппұл түрінде ықпалшара қолданылатын болады немесе «G-TIME-CORPORATION» компаниясындағы бэк-офистерінің қызметі тоқтатылады.
4. Бұйрықтың орындалуын өз бақылауыма аламын.


Бас директоры Жумагулова Ж.М.Ескерту!

1

Бұйрық 5 ақпан 2015 жыл, Алматы қаласы.
«G-TIME-CORPORATION» компаниясында таза жұмыс жасауға, өндірістік қажеттілікке, сондай-ақ даулы жағдайларды болдырмау, тауарлар мен қызметтерді жылдам және тиімді іске асыру мақсатында1. Компания демеушілері мен компания Орындаушысы мәртебесін алған тұлғаларға компанияға қосылып компания өнімдері мен қызметтерін пайдалануға ниетті тұлғадан қолма-қол ақша алуға тыйым салу.
2. Компания жұмысының тазалығы үшін компания демеушілері мен компания Орындаушысы мәртебесін алған тұлғалар қаржыны компанияның кассасы арқылы немесе депозиттік, карточкалық жүйемен, жеке шотына ақша аудару арқылы ғана қабылдауы керек.
3. Компания демеушілері мен компания Орындаушысы мәртебесін алған тұлғалар даулы жағдайларды болдырмау мақсатында жаңадан келген адамдарға Орындаушы мәртебесін, компания өнімдері мен қызметтерін алу үшін банктерден несие алуға жол бермеу туралы түсіндіру керек, сонымен қатар www.gtime.kz сайтына енгізілген Ақылы қызметтер туралы» туралы шарттың мәтінімен егжей-тегжейлі таныстыруы тиіс.
4. Компания демеушілері мен компания Орындаушысы мәртебесін алған тұлғалар жаңадан келген адамдарды өздігінен компаниямен ақылы қызмет көрсету туралы келісімшартқа отыруды, www.gtime.kz сайтына тіркелуді, бірегей әрі бос логин таңдауға, ары қарай операциялық есепке алу жүйесінде (бэк-офистер) жұмыс істеуді үйретуі тиіс.
5. Осы бұйрықпен Компания демеушілері мен компания Орындаушысы мәртебесін алған тұлғаларды таныстыру.
6. Бұйрықтың орындалуын өз бақылауыма аламын.


Бас директоры Жумагулова Ж.М.


ТАНЫМАЛ МАҚАЛАЛАР

Дневник Успеха
Твоя жизнь – в твоих руках!
http://dnevnyk-uspeha.com

Личная эффективность
Работа и Карьера
http://uspeh-success.ru/category/stati/

Психология достижения цели
Как достичь Успеха
http://www.iaim.ru

БІЗ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕМІЗ


БІЗДІҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕР:


Біздің мекен-жайымыз: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достык көшесі, 2 (Квартал), 2-қабат, С блогы
Skype: gtimekz
E-mail: info@gtime.kz
Телефон.: +7 (727) 333-45-94
Ұялы телефон: +7 707 465 65 54

© 2012-2016 WWW.GTIME.KZ
G-TIME CORPORATION ЖШС ресми сайты

Барлық құқықтары қорғалған.