Жаналыктар

18
01. 2021 г

G-Time CORPORATION-нің Негізгі бағдарламасына арналған өнім таңдау нұсқалары

нұсқасы - 16 орам сабын + 16 дана Әйелдердің әр 

Серіктестер үшін

05
04. 2018 г

Ауысу пин-кодтарын алған Серіктестер жұмыс күні ішінде тіркеуі керек. Әйтпесе пин-кодтардың күші жойылады (бұғатталады). 

Ауысу пин-кодтарын қайталап алу ақылы негізінде жүзеге асырылатын болады!. 

Пин-кодтарды берілген күннен бастап 2 күн ішінде тіркеу керек. Мерзімі өткен пин-кодтың күші жойылады.

«G-TIME CORPORATION» әкімшілігі

31
03. 2018 г

«G-TIME CORPORATION» ЖШС ресми сайтында орналасқан ақылы қызмет көрсету туралы шартқа толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН: 

1. Ақылы қызмет көрсету туралы шартының 3 тармағына 3.1.11-тармақшасы толықтырылсын және келесідей оқылсын: Серіктес Компанияның өнімдерін 30 күн ішінде алуға міндетті. Серіктеске сыйақы Компанияның қоймасынан өнімдерді нақты алғаннан кейін төленеді.
2. Бұйрықтың орындалуын өз қадағалауыма аламын.

Бас директоры Т.З.Омаров

 

 

31
03. 2018 г

27 желтоқсан 1994 жылғы №269-XII Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 22 бабының1 тармағына сәйкес, он төрт жас пен он сегіз жас арасындағы кәмелетке толмағандар келісімге тек-қана заңды өкілдерінің келісімі арқылы жүзеге асыра алады. Мұндай келiсiм нысаны кәмелетке толмағандар тарапынан жасалатын операциялар бойынша заңнамада белгіленген нысанға сәйкес жүзеге асырылу тиіс.
27 желтоқсан 1994 жылғы №269-XII Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің 152 бабының 2 тармағына сәйкес, физикалық қабілетсіз, аурулығына немесе сауатсыздығына байланысты келісімге өзі қол қоя алмайтын, осы тараптың сұрауы бойынша келісімге басқа азамат қол қоя алады. Егер заңда өзгеше көзделмесе соңғының қолын, операцияларын оның өзі қол қоюға мүмкін емес, оның күшіне, бұл операциялар оның өз қолымен қою мүмкін емес себептерін көрсете отырып, нотариаттық iс-әрекеттi жасауға құқығы бар нотариус немесе басқа лауазымды куәландырылуға тиiс.

БҰЙЫРАМЫН:

1) 14-ден 18 жас арасындағы тұлғалар gtime.kz ресми сайтында серіктес ретінде тіркеуден өткен ЖШС «G-Time Corporation» (бұдан әрі серіктестік) серіктес ретінде ұлы немесе қызы тіркеу үшін заңды өкілінің нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі қамтамасыз ету қажет, сондай-ақ олардың өнімдерін алу үшін, әріптестік маркетинг жоспарының айналымын жүзеге асырған жағдайда сыйақы алуға заңды өкілінің нотариалды куәландырылған жазбаша келісімі қамтамасыз ету қажет.

2) тұлғалар ЖШС «G-Time Corporation»-ге (бұдан әрі серіктестік) серіктесі ретінде gtime.kz ресми сайтында тіркеуден өтіп жатқан физикалық қабілетсіз, аурулығына немесе сауатсыздығына байланысты келісімге өзі қол қоя алмайтын жағдайда, олардың келісімімен басқа азамат қол қоя алады. Қолы, қол қоя алатын жазбаша келісімі нотариус немесе басқа лауазымды адам куә болуы тиіс. Қолы, олардың өтініші және келісімдері, келісім беру себептерін көрсетіп нотариалды куәландырылған келісім жазбаша түрде немесе нотариалды куәландыруге құқығы бар басқада тұлғалардан жазбаша келісімі алынып, Серіктестік мекен-жайына берілу тиіс.

Сенімхат үлгісін ЖҮКТЕУ 

Кәмілеттік жасқа толмағандарға арналған сенімхат үлгісі ЖҮКТЕУ

Бас директоры Жумагулова Ж.М.

 

31
03. 2018 г

ЖШС (бұдан әрі «1-ші Тарап» Компания) және жеке тұлғалар  (бұдан әрі «2-ші Тарап») арасындағы ақылы қызмет көрсету туралы шарт мәтініне өзгертулермен толықтырулар енгізу туралы 

БҰЙЫРАМЫН: 

1) Қызмет көрсету туралы шартының 3.3.тармағының 3.3.1. тармақшасына сәйкес 6 тармағының 6.2 тармақшасына төмендегідеі толықтырулар енгізсін:
6.2. тармақшасы Келісім-шарт мерзімі аяқталғанға дейін 10 күнтізбелік күн ішінде тараптардың ешқайсысы шартын бұзуына ниет білдірмесе, келісім-шарт мерзімі тағы 12 айға ұзартылды деп есептеледі. Серіктестердің бэк-офисінде 2 жыл көлемінде бизнес орын тіркеуден өтпесе, бизнес орны жойылады. 

2) Қызмет көрсету туралы шартының 8 тармағы 8.1, 8.2, 8.3 тармақшаларына өзгертулер және келесі басылымда оқу үшін:
8.1 тармақшасы. Шарт 1-ші тарап-Компаниямен бір жақты тәртіппен тоқтатылу мүмкін.
8.2 тармақшасы. Тараптар арасында шағымдармен материалды талаптар туындаған жағдайда, талап білдіруші тарап 2-ші тарапқа шағымдармен материалды талаптарың арнайы почта арқылы арқылы жібереді тиіс. 
8.3 тармақшасы. Қоғамның ішкі кеңсесінде көзделген құжаттарға сай Қоғамның бастамасымен Шарт тоқтатыла тұруы мүмкін. Шарттың қолданылуын тоқтата тұру туралы хабарлама, электрондық пошта серіктестік ресми сайтта тіркелген электрондық пошта мекен-жайына жолдайды. Сол сәттен бастап Серіктес ресми хабарланған деп есептеледі.
8.4 тармақшасы. Жойылсын.

Бас директоры Жумагулова Ж.М.

 

31
03. 2018 г

«G-TIME CORPORATION»  ЖШС тиімді және заңды электронды бизнес жүргізу мақсатында

БҰЙЫРАМЫН: 

«G-TIME CORPORATION» ЖШС серіктестері басқа компанияда жұмыс істей отырып «G-TIME Corporation» компаниясының заңды құжаттары мен сертификаттарын пайдалануына болмайды, бұйрық бұзылған жағдайда «G-TIME Corporation» компаниясындағы құқықтық құжаттары мен куәліктері алынады және компанияда жұмыс істеуін тоқтатады.

Бұйрықтың орындалуын өз қадағалауыма аламын.

Бас директоры Жумагулова Ж.М.

 

31
03. 2018 г

ЖШС «G-TIME CORPORATION» (Компания 1-ші Жақ) және Серіктес (2-ші Жақ) арасындағы ашық ұсінісің мәтініне өзгерістер және толықтыру енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:

Ашық ұсыныстың 3.3.2 тармағына сәйкес «G-TIME CORPORATION» ЖШС (Компания 1-ші Жақ) және Серіктес (2-ші Жақ) арасында әріптестік келісімнің мәтінін төмендегідей толықтыруға, содан кейін әріптестік туралы шарт 5 тармаққа сай төмендегідей оқылсын:

5.4.Компанияның атағы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіретін жалған және жала жабылған ақпарат, дұрыс емес немесе тұтастай жала сипатындағы ақпаратқа жол берген және қаржылық пирамидада (хайп, инвестициялық жобалар  және басқа желілік компания) серіктестер, жоғарғы-көшбасшы және авто-көшбасшы параллель жұмыс істегені үшін, серіктестік шарт және автомобиль келісімінің шарттарын бұзғаны үшін Серіктеске қатысты а)500 000 (бес жүз мың) теңгеден 1 000 000 (миллион) теңгеге дейінгі айыппұл түрінде; б)автокөлік құны қалпына келтіру түрінде шара қолданылатын болады; в) Келісім бұзылады; г) серіктес терминацияға ұшырайды (бизнес-орның жоғалтады); д) осы шарттакөзделген Компанияның бағдарлама жоспарын орындағаны үшін көзделген сыйақы алу құқығынан айырылады.

Бас директоры Жумагулова Ж.М.

 

31
03. 2018 г

 «G-TIME CORPORATION» ЖШС компаниясы маркетингтік жоспардағы баға саясатына өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН: 

«G-TIME CORPORATION» ЖШС компанияның маркетинг жоспарының баға саясатына өзгерістер енгізуге тиімді болу үшін: 

БАСТАПҚЫ бағдарлама бойынша 5 000 теңгеге өнім сатып алған Серіктес жүйені аяқтағанда 25 000 теңге сыйақы алады.
ЖИНАҚТАУ+ бағдарламасының жабылуы кезінде Серіктес 80 000 теңге сыйақы және 60 000 теңгеге өнім немесе 40 000 теңге сыйақы және НЕГІЗГІ бағдарламаға арналған пин-код алуына болады. 
НЕГІЗГІ бағдарламада 100 000, бастапқы сатыны аяқтаған Серіктес - 100 000 теңге + компания өнімдерін және VIP бағдарламаға арналған пин-код алады, МӘРЕ баспалдағын жапқан Серіктес - 800 000 теңге сыйақы алады.
VIP бағдарламада Серіктес 300 000 теңгеге өнім сатып ала отырып, бастапқы сатыдан өткенде - 200 000 теңге, толық циклды аяқтағанда - 3 000 000 теңге сыйақы алады. 

1. 12.10.2015 ж. бухгалтерлік бөлімге тауарларды түгендеу жұмыстарын өткізуді тапсырамын.
2. Бағдарламашыларға «G-TIME CORPORATION» ЖШС маркетинг-жоспарына өзгеріс енгізуді тапсырамын. 
3. Бұйрықтың орындалуын өз бақылауыма аламын. 

Бас директоры Жумагулова Ж.М.

 

31
03. 2018 г

«G-TIME CORPORATION» ЖШС (Тапсырыс беруші) мен  Серіктес (Орындаушы) арасында автокелісім мәтініне толықтырулар  енгізу  туралы 

БҰЙЫРАМЫН:

«G-TIME CORPORATION» ЖШС (Тапсырыс беруші) мен Серіктес (Орындаушы) арасында автокелісімнің мәтінін 2, 3, 4, 5 тармаққа сәйкес толықтырылып алдағы уақытта төмендегідей оқылсын: <br>

1.Тапсырыс беруші Орындаушыға берілген __________________автокөлік маркасына «G-Time Corporation» ЖШС логотипін тіркеуге үшін міндетті. Ал белгілі бір жағдайларда Орындаушы (авария немесе басқа форс-мажорлық жағдайлар кезінде логотипке залал келсе) өз есебінен «G-Time Corporation» ЖШС логотипін қалпына келтіруге міндеттенеді. Екі жыл бойы логотиптің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. <br>

2. Жүлделі автокөлік иелері Тапсырыс берушінің ішкі нормативтік ережесіне сай екі жыл бойы ЖШС құрылымындағы үш адамға арналған сауда айналымын жасауға көмектесуге міндетті және қаржы пирамидасы бойынша параллель жұмыс істемеуі керек. 

3. Екі жыл ішінде компания өзіне ыңғайлы уақытта автокөлік құралын тексеруге, бақылауға құқылы. 

4. Екі жыл ішінде Орындаушы «G-TIME CORPORATION» ЖШС автокөлік құралын сатпауы тиіс. 

5. Орындаушы тарапынан осы автокелісім бұзылған жағдайда тапсырыс беруші «G-TIME CORPORATION» ЖШС автокөлікті қайтарады немесе автомобильдің құнын қайтарады. 
Келісім орыс тілінде «Тараптардың» әрқайсысы үшін 2 данада жасалған.

Бұйрықтың орындалуын өз қадағалауыма аламын.

Бас директоры Жумагулова Ж.М.

 

31
03. 2018 г

«G-TIME CORPORATION» ЖШС  17.02.2015 ж. № 4 бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН: 

1. 17.02.2015 ж. № 4 бұйрығының 1-тармағына өзгертулер мен толықтырулар енгізіліп алдағы уақытта төмендегідей оқылсын:
«ЖИНАҚТАУ+», «НЕГІЗГІ», «VIP» бағдарламасы бойынша шыңда тұрған Орындаушы бір ай ішінде компания өнімдерін сатуды жүзеге асырмаса, сыйақы Орындаушының ескеруінсіз сол баспалдақта тұрып бағдарлама бойынша сауда айналымын жасаған орындаушыға беріледі.
Егер «БАСТАПҚЫ» бағдарлама бойынша шыңда тұрған Орындаушы екі апта ішінде компания өнімдерін сатуды жүзеге асырмаса, сыйақы Орындаушының ескеруінсіз сол баспалдақта тұрып бағдарлама бойынша сауда айналымын жасаған орындаушыға беріледі.Егер «Фаст» бағдарлама бойынша шыңда тұрған Орындаушы он күн iшiнде компания өнiмдерiн сатуды жүзеге асырмаса, сыйақы Орындаушының ескеруiнсiз сол баспалдақта тұрып бағдарлама бойынша сауда айналымын жасаған орындаушыға берiледi. 
2. Сыйақы шыңында тұрған БЭК-офистерді сатуға қатаң түрде тиым салынады. 
3. Бұйрықтың орындалуын өз бақылауыма аламын. 

Бас директоры Жумагулова Ж.М.

 

31
03. 2018 г

«G-TIME CORPORATION»  ЖШС тиімді және заңды электронды бизнес жүргізу мақсатында

БҰЙЫРАМЫН: 

1. Жоғары тұрған демеушінің өтініші бойынша директордың техникалық бөлім орынбасары, бас бағдарламашы, компания бағдарламашысы директордын рұқсатымен бір ай ішінде себепсіз «G-TIME CORPORATION» ЖШС компания өнімдерін сатуды жүзеге асырмаған серіктестердің ескеруінсіз логині мен бизнес-орындарын ауыстыруға құқылы.
2. Бұйрықтың орындалуын өз бақылауыма аламын.

Бас директоры Жумагулова Ж.М.