• Официальная страница G-TIME CORPORATION   • Эксклюзивная шунгитовая продукция   • Доставка продукции по всему миру   • Высокодоходный бизнес   • Поздравляем наших партнеров с выходом на вознаграждения   • Premium: Саят2008, Ракета7, Фати, Эмера63, Жазира, Бахыт0101, Дико2, Нургуль ханым, КосмосК   • VIP: Босикан, Жамила52К, Аяулым, Торе22, Смелая77, Бриллиант, BMW22, 777Тулпар, Айгуля2020, bmw1   • Основной: Акока, vipchayka3, Карлыгаш1975, 2СанСэй, vipolzem3, Биржан1972, Жазира апай, vipmai1, Гуля, oof1 и желаем Вам дальнейших успехов!

Жаналыктар

30
11. 2022 г

Құрметті серіктестер

Қоймада VIP бағдарламасының сөмкелерінің (рюкзактардың, саквояждардың) таусылғанына байланысты, олар уақытша басқа тауарлармен ауыстырылады:
4 бет күтіміне арналған кремдер (жасартатын, Проблемалы теріге арналған, ылғалдандыратын) және тағы 1 крем қалауыңыз бойынш...

Келісім

Ашық ұсыныс

21.05.2012 г.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, 2012 жылдың «19» мамырында берілген мемлекеттік тіркеу туралы Куәлік №502-1910-06-ЖШС, ’’G-TIME СORPORATION ” Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі «1-тарап» - Компания деп аталады),  жарғы негізінде әрекет ететін,  бас директор Шаяхметов Д.Ж. уәкілдігімен, бір тарап ретінде және жеке тұлға * __________________________________________________________________________, _______________________ жылы туылған (бұдан әрі «2-тарап» - Серіктес деп аталады), жеке куәлік (төлқұжат) нөмірі № ____________________________________,________________ жылы берілген, берген орган __________________________________________________,  жеке кәсіпкерлер үшін  _________________жылы берілген мемлекеттік тіркеу туралы куәлік  №________________,  берген орган _________________________________________,  ЖСН ___________________________, тұрғылықты мекенжайы_____________

___________________________________________________________, екінші тарап ретінде, бірлесе отырып «Тараптар» деп аталып төмендегідей шарттары бар берілген келісімшартты жасады.

 

Терминдер мен анықтамалар

 

Ашық ұсыныс– осы шарт;

Компания -  «G-TIME СORPORATION» ЖШС;

Бағдарлама жоспары - «Серіктестің Қоғам айналымын арттыру мақсатында жоспарды іске асыру» шарттары көрсетілген құжат. Жоспар бағдарламадан тұрады. Әрбір бағдарлама шарттарды қамтиды 1) шақырылған серіктестердің (олардың клиенттерінің) желісіне қарай; 2) оның желісінде сатылатын тауарлардың ақшалай айналымы; 3)егер Бағдарлама жоспарының шарттары орындалса, серіктес Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес төлем көзінен салықтарды және төлемдерді ескере отырып, сыйақы (кіріс / комиссия) алады;

Серіктес - осы Шарттың мақсаттары үшін Серіктес дегеніміз - Компаниянын тауар айналымын көтеру үшін Компаниямен осы шартты  жасасқан жеке тұлға;

Демеуші - ол Қоғамның бағдарламалық жоспарына қатысты жұмыс ережелері ақпараттық қолдау көрсететін тұлға;

Жеке тұлғалар - Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ заңды тұлға емес кәсіпкерлер;

Бэк-офис- жеке тұлғаның  Компанияның өнімнің сатып алғанан және серіктесі ретінде тіркелгеннен кейін Компанияның жоспары шарттары бойынша әрі-қарай жұмыс істеуге үшін алатын бизнес орны;

Тіркелу - өзінің қалауы бойынша логин мен бағдарламаны таңдап, жеке тұлғаның Компанияның Серіктесі ретінде тіркелуі;

Логин - компьютер жүйесіндегі пайдаланушы тіркелушінің аты(идентификатор), сондай-ақ, тіркелуші атауын және паролін көрсете отырып компьютердің жүйесінде пайдаланушының сәйкестендіруші аты. Логин Серіктестің маркетингтік жоспарының орындалу барысын қадағалауға, сондай-ақ, Серіктестің барлық сатып алуларын қадағалауға, Серіктестің сыйақыларының барлық түрлері мен сомаларын, соның ішінде біржолғы бонустар, барлық серіктестік біліктілігін және серіктес қатысатын қадағалауға, мүмкіндік беретін сандық және алфавиттік символдар тізбегі;

ПИН-код - бұл бір рет қолданылатын бірегей сәйкестендіру нөмірі, Компанияның ресми сайтында тіркелу және шартқа қол қою құпия кілті (яғни, Шарттың талаптарымен серіктестің келісімі);

Өнімдер - Компания сататын тауарлар;

Операциялық-есеп жүйесі - маркетингтік жоспар бағдарламалары бойынша жұмыс істеуге арналған және пайдаланушымен өзара әрекеттесуді ұйымдастыратын өзара байланысты бағдарламалар жиынтығы болып табылады.

 

1. Келісімшарт мәні

1.1.Офертаның туралы шарттың (әрі қарай «шарт») мәні Серіктестің Компанияның тауарлар (өнімдер) сатып алу-сату және бағдарламалар жоспарың орындау туралы қызметін көрсету және  ’’G-TIME СORPORATION” ЖШС-тің бағдарламалардың жоспарға сәйкес тауар айналымын арттыру. 

Көрсетілген қызметтер үшін және Серіктес сәйкес Бағдарлама жоспарын толықтай орындаған жағдайда, Компания Серіктеске берілген Келісім-шартпен қарастырылған тәртіпте және шарттарда сыйақы төлеуді міндетінеді.

1.2. Серіктестің қызметтерін көрсету орны салық төлеуші ретінде тіркелген орны болып табылады.

2. Серіктес статусын алу негіздері және ақпараттарды тарату тәртібі

2.1.www.gtime.kz сайтында тіркелумен бірге Серіктес статусын алудың негіздері:

А) Келісім-шартта көрсетілген «ҚАБЫЛДАЙМЫН» позициясын басу арқылы Келісім-шарт шарттарымен әлеуетті серіктестің келісім білдіруі;

Б) Серіктестің сатып алушы таңдаған маркетинг жоспар бағдарламасының нұсқасынасәйкес өнім бірлігін сатып алу арқылы бизнес-орын алуы

2.2.  Серіктес Келісім-шарт шарттарымен келісім білдірген сәттен бастап оған қол қойылған болып саналады және өз күшіне енеді.

2.3. Серіктес Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының қағидалары мен нормаларына қайшы келмейтін кез-келген түрде тауар айналымды арттырады.

2.4. Жеке сайттың иесі болып табылатын серіктес, авторлық және олармен аралас құқықтар саласындағы құқықтық қатынастарды реттейтін, ҚР ағымдағы заңнамаларының нормаларын бұзғаны үшін толықтай жауапты болады.

 

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері.

3.1.  Серіктестің міндеттері:

3.1.1. Компанияның тауар айналымын арттыруды мақсат көреді;

3.1.2. Компанияның моральдық-этикалық кодексін қатаң сақтау;

3.1.3. Компания логотипін жеке сайттарда (Компанияның ақпараттық орталықтарының жеке сайттарынан басқа), авторлық бейнеролик жазбаларында және басқа да материалдарда, Компанияның жазбаша келісімнісіз, пайдаланбау,

3.1.4. Компания чатын өзге мақсаттарға пайдаланбау, ол жерге жеке жарнамалық өнімін, басқа компаниялар туралы ақпаратты шығармау, Компания чатында жеке сипаттағы жазбалар жүргізубеу;

3.1.5. Басқа компаниялардың жарнамалық, маркетингтік және консультациялық қызметтерін көрсетпеу;

3.1.6. Компанияға толық және сенімді ақпараттар беру: телефон нөмірлері, почталық және e-mail мекен-жайлар, жеке тұлғаны растаушы деректер, тіркеу және тұрғылықты мекенжай туралы және т.б. мәліметтер,

3.1.7. Компанияның имиджіне және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін ауызша немесе жазбаша пікірлер мен арыздарға, оның ішінда бұқаралық ақпарат құралдарындағы, Компанияның ортақ чатында, Компанияның салтанатты шараларында және т.б. жағымсыз материалдарға жол бермеу;

3.1.8. Келісім-шартты орындауға байланысты өзіне белгілі болған Компанияның клиенттері, контрагенттері және сауда айырбастары туралы мәліметтерді құпия сақтау;

3.1.9. www.gtime.kz сайтында Келісім-шарттың 3.3. т. 3.3.3. тармақшасына сәйкес Компания енгізген толықтырулар мен өзгерістерді уақтылы бақылап отыру.

3.1.10.www.gtime.kz сайтына тіркелу және қаржыны шығаруға өтінішті толтыру кезінде өзі туралы сенімді, шынайы ақпараттар беру. Серіктес депозиттік, дербес немесе карточкалық есепшот ашады немесе сыйақы аудару үшін ҚР банктерінің бірінен есепшот ашады. Серіктес ұсынған дұрыс емес мәліметтер үшін Компания жауап бермейді. Сыйақыны алу үшін берілген дұрыс емес реквизиттерге байланысты барлық шығындарды Серіктес өтейді.

3.1.11. Серіктес көрсетілген өнімдер үшін Компанияға тиісті төлем жасаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Қоғамнан өнімдерді алуға. Компанияның қоймасынан өнімді алмаған серіктестерге сыйақы төленбейді.

3.1.12. Өнімдерді Компания ұсынған бағамен қатаң түрде сатыңыз (өнімнің ұсынылған бағалары www.gtime.kz сайтында қол жетімді).

 

3.2. Компанияның міндеттері:

 

3.2.1.  Серіктеске дара логин таңдауға мүмкіндік беру, оған Компания маркетинг жүйесіндегі жеке жазба тіркеледі, сондай-ақ Серіктесті оқытушы тренингтер, жарнамалық материалдар және буклеттер жинағымен қамтамасыз ету,

3.2.2. Келісім-шартқа қол қойған сәттен бастап, Серіктеске операциялық жүйеге, Серіктестің бэк-офисіне тәулік бойы қол жеткізу мүмкіндігін беру;

3.2.3. Серіктестік өніммен қамтамасыз ету;

3.2.4. Келісім-шартпен қарастырылған сыйақының Серіктес көрсеткен депозиттік, дербес немесе карточкалық есепшотына уақтылы аударылуын қамтамасыз ету;

3.2.5. Өз есебінен тауар айналымы саласында тауарлардың айналымы үшін экономикалық жағдай жасау жөніндегі шараларды анықтау мақсатында, тауардың сипаттамасын, баға стратегиясын және жарнамалық стратегияны әзірлеуді қоса алғанда зерттеу, талдау, жоспарлау және болжау жүргізеді

3.2.6. Компания, өнімдер, тауар белгілерге тұлғалардың белгісіз шеңберіне кез-келген тәсілмен және кез-келген нысан бойынша

қызығушылығын сақтауға арналған ақпаратты өз есебінен таратуға және орналастыруға.

3.2.7.Серіктестің бэк-офисіндегі операциялар туралы мәліметтерді, деректерді құпия сақтау;

3.2.8.  Бағдарлама жоспарына сәйкес тауар айналымын жүзеге асырған Серіктестің сыйақысын уақтылы есептеу және төлеуді қамтамасыз ету;

3.2.9.Серіктестің негізді, жазбаша өтініші бойынша, Компанияның ішкі құжаттарымен бекітілген, тәртіпте демеуші немесе команданы алмастыру шараларын қолдану,

3.2.10. Компанияда бар бағдарламалар мен бизнесті техникалық қолдау жүйелерін кез-келген ақаулар мен бұзылу жағдайларында қалпына келтіру және қайта қосуды қамтамасыз ету.

3.2.11. Серіктестің бэк-офис кез-келген ақаулар мен бұзылу жағдайлар нәтижесінде бүлінген немесе жоғалған бизнес-орнын, қаражат шоттарын және ақпараттарын қалпына келтіруді қамтамасыз етуге;

 

3.3. Компанияның құқықтары

3.3.1. Компания есебінен жеңімпаздарға туристік жолдамалар беретін тоқсандық, орташа мерзімді (бір айға дейінгі) промоушендер өткізу;

3.3.2. Бір тарапты тәртіпте Келісімшарт шарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

Сонымен бірге Серіктесті Келісім-шартқа енгізілген өзгерістермен толықтырулар арқылы хабарландыру осындай ақпаратты www.gtime.kz сайтына шығару арқылы жасалады,

3.3.3. Келісім-шарт шарттарын бұзған жағдайда Серіктеске бэк-офиске қол жетімділігін толықтай, ереже бұзулар жойылған сәтке дейін шектеу;

 

  1. Есептесулер тәртібі

 

4.1. Серіктес  тауар айналым жоспарды орындалуына қарай,  Компания оған сыйақы төлейді. Сыйақыларды төлеу ҚР салық заңнамасында көзделген ұстап қалуларды ескере отырып төленеді.Сыйақы қолма-қол (Компания кассасы арқылы) немесе қолма-қол емес нысанда, Серіктестің банктің есепшотына сыйақаны аудару арқылы жасалуы мүмкін, сондай-ақ заттай түрде.

4.2. Серіктестерге сатып алынған Компания өнімдері үшін төлем серіктестің банктік шотынан сайтта көрсетілген компанияның банктік шотына аударылуы мүмкін www.gtime.kz немесе компанияның кассасына өнімнің құнын қолма-қол ақшамен енгізу арқылы. Серіктес компанияның өнімдері үшін серіктес сайтта төлеген кезде хабардар етіледі және келіседі www.gtime.kz, серіктестен өнім (тауар) сомасының 2,5 пайызы мөлшерінде төлем жүйесінің қосымша комиссиясы алынады.

4.3. Серіктеске сыйақы төлеу Қоғамның бағдарламалары жоспарына сәйкес қолма-қол ақшамен төлеу арқылы жүзеге асырылады (Компания ақшаны серіктес көрсеткен банктік шотқа немесе банктік картаға аударады), аяқталғандығы туралы сертификатқа қол қойылған күннен бастап 15 банктік күн ішінде. Бағдарлама жоспарының құнын комиссия қарастырады. Серіктестің пластикалық карточкаларына немесе банктік шоттарына қаражат алу мұндай мүмкіндікті Компанияның қолдауымен және ақшаны алуға жазбаша өтініш бергеннен кейін жүзеге асырылады.

4.4. Жеке тұлғалардын бағдарламалық жоспарға сәйкес тауар айналымын орындау - бағдарлама жоспары бойынша өнімді нақты жіберу болып табылады;

4.5. Осы Шарт бойынша бағдарлама жоспарының орындалуын тараптардың қол қойылған орындалған жұмыс актісінде көрсетіледі,

Тағы электронды  орындалған жұмыс актісін көзделген, «Қолтаңба» тармағы басылған кезде, акті қол қойылған деп есептеледі.

4.6. Компания осы Шарттың 3-ші тармағында көрсетілген өз міндеттемелерін толығымен орындамағаны үшін Серіктес ұсынған орындалған жұмыс актіге қол қоюдан бас тартуға құқылы.

 

5. Тараптардың жауапкершілігі

 

5.1. Тараптардың бірі Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе толықтай орындамаған жағдайда, екінші Тарап кінәлі тарапқа, қатысты Келісім-шартпен қарастырылған санкцияларды қолдана алады;

5.2.  Серіктес өзі әлеуметтік желілерде, жарнамалық немесе басқа да жарияланымдарда, интернетте www.gtime.kz сайты туралы, Компания қызметі және ның өнімдері туралы жалған және жала жабылған ақпараттар шығарғаны үшін жауапты болады.

5.3.  Компания Серіктестің міндеттемелері бойынша үшінші тұлғалар алдында жауапты болмайды, тіпті бұл міндеттемелер Серіктестің Келісім-шартты орындауына қатысты болса да;

5.4. Компанияның атағы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіретін жалған және жала жабылған ақпарат, дұрыс емес немесе тұтастай жала сипатындағы ақпаратқа жол берген және қаржылық пирамидада (хайп, инвестициялық жобалар  және басқа желілік компания) серіктестер, жоғарғы-көшбасшы және авто-көшбасшы параллель жұмыс істегені үшін, серіктестік шарт және автомобиль келісімінің шарттарын бұзғаны үшін Серіктеске қатысты а)500 000 (бес жүз мың) теңгеден 1 000 000 (миллион) теңгеге дейінгі айыппұл түрінде; б)автокөлік құны қалпына келтіру түрінде шара қолданылатын болады; в) Келісім бұзылады; г) серіктес терминацияға ұшырайды (бизне-орның жоғалтады); д) осы шарттакөзделген Компанияның бағдарлама жоспарын орындағаны үшін көзделген сыйақы алу құқығынан айырылады.

5.5. Серіктес 3.1.12. Тармағының ережелерін бұзған жағдайда. Осы Келісімде Компания сату кезінде серіктес ұсынылған бағаны бұзған тиісті тауар партиясының құнынан 5% көлемінде айыппұл өндіріп алуға құқылы. Осы тармақта көрсетілген айыппұл серіктеске төленетін сыйақылардан алынады.

 

6. Келісім-шарттың жарамдылық мерзімі

 

6.1. Келісім-шарт Серіктес Келісім-шарт шарттарына келісімін Келісім-шарт соңында берілген «ҚАБЫЛДАЙМЫН» сөзін таңдау арқылы келісім берген сәттен бастап өз күшіне енеді және 12 (он екі) ай ішінде арамды болады.

6.2. Егер тараптардың бірде-бірі Келісім-шарттың аяқталу мерзіміне 10 күнтізбелік күн қалғанда Келісім-шартты бұзуға ниет білдірмесе, онда Келісім-шарттың әрекет ету мерзімі келесі 12 айға ұзартылған болып саналады. Серіктестердің 1 жыл көлемінде тіркеуден өтпесе, бизнес орны жойылады.

6.3.  Серіктес бэк-офистің операциялық-есептік жүйесін қолдану туралы келісім-шарттың, Компания қызметтерін реттейтін ішкі және мемлекеттік актілердің, сондай-ақ басқа да ережелерін бұзған жағдайда Компания келісім-шартты бұза алады;

Серіктес Компанияға материалдық немесе моралдық шығын келтірген жағдайда немесе Серіктес Серіктес және Компания арасындағы адал бизнес-серіктестікке жат әрекеттер жасаған жағдайда, сондай-ақ Серіктес Компанияның моральдық-этикалық кодексін сақтамаған жағдайда келісім-шарт бұзылуы мүмкін.

 

7. Форс-мажор

7.1. Тараптардың біріне келісімшарт бойынша міндеттемелерін толықтай немесе оның бір бөлігін орындау мүмкіндігін жоятын, шұғыл жағдайлар орын алғанда, оның ішінде: өрт, табиғат апаттары, кез-келген сипаттағы әскери операциялар, қоршаулар, экспорт, импортқа тыйым салу немесе басқа да тараптарға тәуелді емес жағдайлар болғанда, Келісімшартты орындау мерзімі осындай жағдайлар жалғасатын мерзімге дейін кейінге шегеріледі.

Аталған жағдайларға ұшыраған тарап 7 (жеті) күннен кем емес мерзім ішінде екінші тарапты, Келісім-шартты орындауға кедіргі келтіретін, төтенше жағдайлардың орын алғандығы туралы хабарландыруы керек.

7.2.  Келісімшарттың 7-бөлімінің 7.1-тармағында көрсетілген жағдайлардың орын алуының дәлелі  елдің құзырлы органдары мен мекемелерінің ресми мәлімдемелері немесе құжаттары болады.

 

8. Келісім-шартты уақытша тоқтату және бұзу тәртібі және шарттары

 

8.1. Шарт 1-ші тарап-Компаниямен бір жақты тәртіппен тоқтатылу мүмкін.     

8.2.Тараптар арасында шағымдармен материалды талаптар туындаған жағдайда, талап білдіруші тарап 2-ші тарапқа   шағымдармен материалды талаптарың арнайы почта арқылы арқылы жіберуге тиіс. 8.3.Қоғамның ішкі кеңсесінде көзделген құжаттарға сай Қоғамның бастамасымен Шарт тоқтатыла тұруы мүмкін. Шарттың қолданылуын тоқтата тұру туралы хабарлама, электрондық пошта серіктестік ресми сайтта тіркелген электрондық пошта мекен-жайына жолдайды. Сол сәттен бастап Серіктес ресми хабарланған деп есептеледі.

9. Дауларды шешу:

9.1. Тараптардың келісім-шартты орындауы кезінде орын алуы мүмкін даулар мен қайшылықтар мүмкіндігінше келіссөздер арқылы шешілетін болады.

9.2. Даулар мен қайшылықтарды келіссөздер арқылы реттеу мүмкін болмаған жағдайда, даулар Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қаралатын болады. 

 

10. Ерекше жағдайлар

10.1. Компания Серіктеске, аталған бизнесте өздерінің мақсатқа жете білуімен және жеке қасиеттерімен керемет жетістіктерге қол жеткізген,  VIP-көшбасшылар, сәтті Демеушілер және Серіктестер алатындай көлемдегі сыйақылар мөлшерін алатынына кепілдік бермейді.

Кірістер мен пайда алу бойынша барлық тәуекелдерді Серіктес өз мойнына алады.

10.2. Сыйақыны алуға және арттыруға қатысты презентацияларда, тренингтерде, оқыту мектептерінде және www.gtime.kz сайтында келтірілетін (орналастырылған немесе орналастырылатын) мысалдар мен сөздер болжамды сипатқа ие және Серіктеске дәл сондай сыйақы алу кепілдігін бермейді.

10.3. Шартқа қол қоя отырып, Серіктес сыйақыны алу және көлемін арттыруға байланысты өзі қате қабылдаған шешімдер мен барлық тәуекелдер үшін, аталған бизнесті жүргізу әдістерімен тәсілдері және Компания өнімін қолдану салалары бойынша барлық міндеттемелерді өзіне алатынымен келіседі.

10.4.  Компания өнімін қолдану саласындағы және кіріс алу әдісіндегі Серіктестің өзіндік түсінігімен анықталған кірісті алатынынан кепілдік бермейді.

10.5. Компания Серіктестің іскерлік белсенділігін тоқтатуына және осыған байланысты мүмкін болатын материалдық шығындары үшін жауапты емес.

10.6. Компания Серіктестің интернет-ресурсын қаржыландыруға, сондай-ақ Серіктестің Қазақстан Республикасының ағымдағы заңнамаларының нормаларын бұзуына қатысты жауапты емес.

10.7. Компания Серіктестің міндеттемелері бойынша үшінші тұлғалар алдында жауап бермейді, тіпті бұл міндеттемелер Серіктесте Серіктестің Келісім-шартты орындауына байланысты пайда болса да.

10.8«ЖИНАҚТАУ+», «НЕГІЗГІ», «VIP» бағдарламасы бойынша шыңда тұрған Серіктес бір ай ішінде компанияның жоспары бойынша  тауар айналымын көтерілуін жүзеге асырмаса, сыйақы сол баспалдақта тұрып бағдарлама бойынша тауар айналымын жасаған Серіктеске беріледі. Егер «БАСТАПҚЫ» бағдарлама  бойынша шыңда тұрған Серіктес екі апта ішінде компанияның жоспары бойынша  тауар айналымын көтерілуін жүзеге асырмаса, сыйақы сол баспалдақта тұрып бағдарлама бойынша тауар айналымын жасаған Серіктеске беріледі. Егер «Фаст» бағдарлама  бойынша шыңда тұрған Серіктесі он күн iшiнде компанияның жоспары бойынша  тауар айналымын көтерілуін жүзеге асырмаса, сыйақы сол баспалдақта тұрып бағдарлама бойынша тауар айналымын жасаған Серіктеске берiледi.

Баспалдақта тұрған бизнес-орындарды сатуға қатаң түрде тиым салынады.

10.9. Компания Демеушілері мен компания Серіктесі мәртебесін алған тұлғаларға компанияға қосылып компания өнімдері мен қызметтерін пайдалануға ниетті тұлғадан қолма-қол ақша алуға тыйым салу. 

 Компания жұмысының ашық болу үшін компания демеушілері мен компания Серіктесі мәртебесін алған тұлғалар  қаржыны компанияның кассасы арқылы немесе депозиттік, карточкалық жүйемен, дербес шотына ақша аудару арқылы ғана қабылдауы керек.

 Компания демеушілері мен компания Серіктесі мәртебесін алған тұлғалар даулы жағдайларды болдырмау мақсатында жаңадан келген адамдарға Серіктесі мәртебесін, компания өнімдері мен қызметтерін алу үшін банктерден несие алуға жол бермеу туралы түсіндіру керек, сонымен қатар www.gtime.kz  сайтына енгізілген Жария оферта туралы шарттың мәтінімен егжей-тегжейлі таныстыруы тиіс.

 Компания демеушілері мен компания Серіктесі мәртебесін алған тұлғалар жаңадан келген адамдарды өздігінен компаниямен жария офертаның шартқа отыруды, www.gtime.kz сайтына тіркелуді, бірегей әрі бос логин таңдауға, ары қарай операциялық есепке алу жүйесінде (бэк-офистер) жұмыс істеуді үйретуі тиіс.

10.10.«G-TIME CORPORATION»  ЖШС серіктестері  басқа компанияда жұмыс істей отырып  «G-TIME Corporation» компаниясының  сертификаттарын, куәліктерін, дипломдарын пайдалануына болмайды, осы тармақ бұзылған жағдайда «G-TIME Corporation» компаниясындағы сертификаттары, куәліктері, дипломдары алынады және компанияда жұмыс істеуін тоқтатады.

11. Қорытынды ережелер

 

11.1. Серіктес берілген Келісім-шарт бойынша өзінің құқығын толықтай немесе оның бір бөлігін, Компанияның жазбаша келісімінсіз, үшінші тұлғаларға бере алмайды.

11.2. Келісім-шарттың барлық қосымшалары және өзгерістер оның ажырамас бөлігі болып табылады.

11.3. Тараптар үш күндік мерзім ішінде өздерінің заңды мекенжайларының, заңды статустарының және банктің дәйектемелерінің, телефон нөмірлерінің және факс пен электронды почтасының өзгергендігі туралы хабарландыруға міндетті.

11.4. Екінші тарапты Келісім-шарттың 11.3-тармағында көрсетілген өзгерістер туралы хабарландырмаған тарап, екінші Тарап жіберген корреспонденцияны алмағынына сілтеме жасай алмайды және осыған байланысты пайда болған құқықтар салдарға жауапты болады.

11.5.Компанияның Серіктес ретінде тіркелу осы жария оферта болып табылатын шарттың талаптарына келісімін білдіреді.

11.6. Берілген Келісім-шартта қарастырылмаған барлық жағдайларда тараптар Қазақстан Республикасының ағымдағы заңнамасын басшылыққа алады.