Қоржын
Вы еще ничего не выбрали
Қоржын
Тауарлар: 0 дана,
сомасына:
0
Қоржынға салу

бізбен бірге серіктестер

Жаналыктар

04
04. 2018 г

Құрметті серіктестер! Қуанышпен сіздерге жаңа Промоушен басталғаны туралы хабарлаймыз!!!

Промоушен өткізу уақыты 05.04.2018ж -  05.05.2018ж аралығы.

Науқан қорытындысы бойынша ең белсенді серіктестер күндік Кипрге туристік саяхатын алады!
Науқанға қатысу үшін серіктестер:

<...

Ережелер

Оферта-шарты  

Қызметтер көрсету және жұмыстарды орындау туралы жария шарты

 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған, 2012 жылдың «19» мамырында берілген мемлекеттік тіркеу туралы Куәлік №502-1910-06-ЖШС, ’’G-TIME Соrроrаtiоn” Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі «1-тарап» - Компания деп аталады),  жарғы негізінде әрекет ететін, бас директор Омаров Т.З. уәкілдігімен, бір тарап ретінде және жеке тұлға * _______________________________________________________, _______________ жылы туылған (бұдан әрі «2-тарап» - Серіктес деп аталады), жеке куәлік (төлқұжат) нөмірі № ___________________,________________ жылы берілген, берген орган __________________________________________________,  жеке кәсіпкерлер үшін  _________________жылы берілген мемлекеттік тіркеу туралы куәлік  №________________,  берген орган _________________________,  ЖСН ___________________________, тұрғылықты мекенжайы_____________

________________________________________, екінші тарап ретінде, бірлесе отырып «Тараптар» деп аталып төмендегідей шарттары бар берілген келісімшартты жасады.

 

Терминдер мен анықтамалар

 

Шарт– осы шарт;

Компания-  «G-TIME Corporation» ЖШС;

Серіктес- осы Шарттың мақсаттары үшін Серіктес - Компаниямен осы шартты  жасасқан жеке тұлға;

Демеуші - Компанияның бағдарламалары бойынша жұмыс істеу ережелері туралы ақпараттық қолдау көрсететін тұлға, Қоғамның өнімдерін танымал ету мақсатында жарнамалайтын тұлға

Жеке тұлғалар - Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ заңды тұлға емес кәсіпкерлер;

Бизнес орын - Жеке тұлғаның  Компанияның өнімнің сатып алғанан және серіктесі ретінде тіркелгеннен кейін, Компанияның бағдарламаларының шарттары бойынша әрі-қарай жұмыс істеуге және өнімдерді жылжытуға арналған орын;

Тіркелу- өзінің қалауы бойынша логин мен бағдарламаны таңдап, жеке тұлғаның Компанияның Серіктесі ретінде тіркелуі;

Логин- компьютер жүйесіндегі пайдаланушы тіркелушінің аты(идентификатор), сондай-ақ, тіркелуші атауын және паролін көрсете отырып компьютердің жүйесінде пайдаланушының сәйкестендіруші аты. Логин Серіктестің бағдарламаны орындалу барысын қадағалауға, сондай-ақ, Серіктестің барлық сатып алуларын қадағалауға, Серіктестің сыйақыларының барлық түрлері мен сомаларын, соның ішінде біржолғы бонустар, барлық серіктестік біліктілігін және серіктес қатысатын қадағалауға, мүмкіндік беретін сандық және алфавиттік символдар тізбегі;

ПИН-код - бұл бір рет қолданылатын бірегей сәйкестендіру нөмірі, Компанияның ресми сайтында тіркелу және шартқа қол қою құпия кілті (яғни, Шарттың талаптарымен серіктестің келісімі);

Өнімдер - Компания сататын өнімдер;

Операциялық-есеп жүйесі - маркетингтік жоспар бағдарламалары бойынша жұмыс істеуге арналған және пайдаланушымен өзара әрекеттесуді ұйымдастыратын өзара байланысты бағдарламалар жиынтығы болып табылады.

 

1. Келісімшарт мәні

1.1 Жария офертаның туралы шарттың (әрі қарай «шарт»)  мәні Серіктестің Компания бағдарламаларын іске асыру, Компания өнімдерін нарықта жаңа әлеуетті Серіктестерді, оның ішінде www.gtime.kz сайтына шақыру арқылы іздеу және тарту  бойынша қызметтер көрсетуі болып табылады.

Көрсетілетін қызметтер үшін және Серіктес бағдарламалардың шарттарын толығымен орындаған кезде, Компания Серіктеске берілген Келісім-шартпен қарастырылған тәртіпте және шарттарда сыйақы төлеу міндетін мойнына алады.

1.2 Серіктестің қызметтерін көрсету орны салық төлеуші ретінде тіркелген орны болып табылады.  Серіктес салық төлеуші ретінде тіркелмеген жағдайда, қызмет көрсету орны - оның резидент ретінде тіркелген елі болып табылады.

 

2. Серіктес статусын алу негіздері және ақпараттарды тарату тәртібі

2.1. www.gtime.kz сайтында тіркелумен бірге Серіктес статусын алудың негіздері:

а)  Келісім-шартта көрсетілген «ҚАБЫЛДАЙМЫН» позициясын басу арқылы Келісім-шарт шарттарымен әлеуетті серіктестің келісім білдіруі;

б)  Серіктестің бизнес-орын алуы Компанияның таңдалған бағдарлама нұсқасына сәйкес өнімнің бірлігін сатып алу  

2.2. Серіктес Келісім-шарт шарттарымен келісім білдірген сәттен бастап оған қол қойылған болып саналады және өз күшіне енеді.

2.3. Серіктес www.gtime.kz сайтына әлеуетті сатып алушыларды тартуды, ҚР ағымдағы заңнамасының нормалары мен принциптеріне қайшы келмейтін, кез-келген әдістермен жүзеге  асырады.

2.4. Серіктес өзінің жеке сайтына www.gtime.kz сайты, рефералдық сілтеме, жарнамалық баннер және т.б. орналастып сатып алушыларды тартқан жағдайда, мұндай ақпараттар авторлық және аралас құқықтарды, тауарлық таңбаларды, патенттік және басқа да зияткерлік меншік құқықтарын бұзбауы тиіс.

2.5. Жеке сайттың иесі болып табылатын серіктес, авторлық және олармен аралас құқықтар саласындағы құқықтық қатынастарды реттейтін, ҚР ағымдағы заңнамаларының нормаларын бұзғаны үшін толықтай жауапты болады.

 

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері.

3.1. Серіктестің міндеттері:

3.1.1. Әлеуетті сатып алушыларды Компанияның өнімдері туралы, ҚР заңнамасына қайшы келмейтін, Компания үшін де, Серіктес үшін қолайлы кез-келген формаларда және әдістер арқылы ақпараттандыру;

3.1.2. Компанияның өнімін әлеуетті сатып алушыларды іздеу және тарту жұмыстарын мақсатты түрде жүргізу және олармен қайтарымды жария офертаның туралы шарттар жасау;

3.1.3. Компанияның жарнамалық материалдарын өнімнің әлеуетті сатып алушылары ішінде тарату;

3.1.4. Компанияның моральдық-этикалық кодексін қатаң сақтау; 

3.1.5. Өз қызметі барысында, Серіктестің бэк-офисінде бар, Компания басшылығы бекіткен слайдттарды және басқа да мәтіндік материалдарды белсенді пайдалану.

3.1.6. Компания логотипін жеке сайттарда (Компанияның ақпараттық орталықтарының жеке сайттарынан басқа), авторлық бейнеролик жазбаларында және басқа да материалдарда, Компанияның жазбаша келісімнісіз, пайдаланбау,,

3.1.7. Компания чатын өзге мақсаттарға пайдаланбау, ол жерге жеке жарнамалық өнімін, басқа компаниялар туралы ақпаратты шығармау, Компания чатында жеке сипаттағы жазбалар жүргізубеу;

3.1.8.Компанияға толық және сенімді ақпараттар беру: телефон нөмірлері, почталық және e-mail мекен-жайлар, жеке тұлғаны растаушы деректер, тіркеу және тұрғылықты мекенжай туралы және т.б. мәліметтер,

3.1.9. Өнімді әлеуетті сатып алушыларға Компания туралы сенімді және шынайы ақпаратты беру. 

3.1.10. Компанияның имиджіне және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін ауызша немесе жазбаша пікірлер мен арыздарға, оның ішінда бұқаралық ақпарат құралдарындағы, Компанияның ортақ чатында, Компанияның салтанатты шараларында және т.б. жағымсыз материалдарға жол бермеу;

3.1.11. Келісім-шартты орындауға байланысты өзіне белгілі болған Компанияның клиенттері, контрагенттері және сауда айырбастары туралы мәліметтерді құпия сақтау;

3.1.12. www.gtime.kz сайтында Келісім-шарттың 3.3. т. 3.3.3. тармақшасына сәйкес Компания енгізген толықтырулар мен өзгерістерді уақтылы бақылап отыру.

3.1.13. www.gtime.kz сайтына тіркелу және қаржыны шығаруға өтінішті толтыру кезінде өзі туралы сенімді, шынайы ақпараттар беру. Серіктес депозиттік, дербес немесе карточкалық есепшот ашады немесе сыйақы аудару үшін ҚР банктерінің бірінен есепшот ашады. Серіктес ұсынған дұрыс емес мәліметтер үшін Компания жауап бермейді. Сыйақыны алу үшін берілген дұрыс емес реквизиттерге байланысты барлық шығындарды Серіктес өтейді.

3.1.14. Серіктес Компанияның өнімдерін 30 күн ішінде алуға міндетті. Серіктеске сыйақы  Компанияның қоймасынан өнімдерді нақты алғаннан кейін төленеді.

  

3.2. Компанияның міндеттері: 

3.2.1. Серіктеске дара логин таңдауға мүмкіндік беру, оған Компания маркетинг жүйесіндегі жеке жазба тіркеледі, сондай-ақ Серіктесті оқытушы тренингтер, жарнамалық материалдар және буклеттер жинағымен қамтамасыз ету,

3.2.2. Келісім-шартқа қол қойған сәттен бастап, Серіктеске операциялық жүйеге, Серіктестің бэк-офисіне тәулік бойы қол жеткізу мүмкіндігін беру;

3.2.3. Серіктестік өніммен қамтамасыз ету;

3.2.4. Келісім-шартпен қарастырылған сыйақының Серіктес көрсеткен депозиттік, дербес немесе карточкалық есепшотына уақтылы аударылуын қамтамасыз ету;

3.2.5. Серіктестің бэк-офисіндегі операциялар туралы мәліметтерді, деректерді құпия сақтау;

3.2.6. Серіктеске Компания өнімдерін сәтті алға жылжыту үшін жарнамалық алаңды және Компанияның бизнес бағдарламаларының презентацияларын және оқыту конференцияларын өткізу үшін онлайн-бөлмені қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ету;

3.2.7. Серіктеске Компания ұсынатын өнімдерді алға жылжыту үшін серіктестік бағдарламаларға қатысу мүмкіндігін қамтамасыз ету,

3.2.8. ON-LINE режиімінде тұрақты конференциялар, оқыту мектептерін өткізу, іс-шаралар мен семинарлар ұйымдастыру, сондай-ақ Компанияның Суппортымен техникалық және тұрақты ақпараттық қолдауды қамтамасыз ету;

3.2.9. Серіктестің Компания бағдарламасын орындауына байланысты уақтылы төлемдер мен сыйақыларды төлеуді қамтамасыз ету;

3.2.10. Компания есебінен жеңімпаздарға туристік жолдамалар беретін тоқсандық, орташа мерзімді (бір айға дейінгі) промоушендер өткізу,

3.2.11. Серіктестің негізді, жазбаша өтініші бойынша, Компанияның ішкі құжаттарымен бекітілген, тәртіпте демеуші немесе команданы алмастыру шараларын қолдану,

3.2.12. Компанияда бар бағдарламалар мен бизнесті техникалық қолдау жүйелерін кез-келген ақаулар мен бұзылу жағдайларында қалпына келтіру және қайта қосуды қамтамасыз ету. 

3.2.13. Серіктестің бэк-офис кез-келген ақаулар мен бұзылу жағдайлар нәтижесінде бүлінген немесе жоғалған бизнес-орнын, қаражат шоттарын және ақпараттарын қалпына келтіруді қамтамасыз етуге;

 

3.3. Компанияның құқықтары:

3.3.1. Бір тарапты тәртіпте Келісімшарт шарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

Сонымен бірге Серіктесті Келісім-шартқа енгізілген өзгерістермен толықтырулар арқылы хабарландыру осындай ақпаратты www.gtime.kz сайтына шығару арқылы жасалады,

3.3.2 Келісім-шарт шарттарын бұзған жағдайда Серіктеске бэк-офиске қол жетімділігін толықтай, ереже бұзулар жойылған сәтке дейін шектеу;

 

4. Есептесулер тәртібі

4.1. Компания Серіктестің  бағдарлама шарттары орындалуына қарай,  Серіктеске сыйақы төлейді. Сыйақыларды төлеу ҚР салық заңнамасында көзделген ұстап қалуларды ескере отырып төленеді.Сыйақы қолма-қол (Компания кассасы арқылы) немесе қолма-қол емес нысанда, Серіктестің банктің есепшотына сыйақаны аудару арқылы жасалуы мүмкін, сондай-ақ заттай түрде.

4.2. Серіктес сатып алған өнім бойынша Компанияға жасалатын төлем Серіктестің www.gtime.kz сайтында көрсетілген Компания банкті есепшотына аудару арқылы немесе Компания кассасына өнім құнын қолма-қол формада өткізу арқылы жасалады.

4.3.  Бағдарлама шарттары  бойынша Серіктестің сыйақысын төлеу қолма-қол қаржыны (Компанияның қаржыны Серіктес көрсеткен есептік есепшотқа немесе банк карточкасына аудару) көрсетілген қызметтер туралы акті жасалған сәттен бастап 1-5 банк күні ішінде аудару арқылы жүзеге асады. Серіктестің банктік немесе пластика картасына шығару мұндай мүмкіндікті Компания Суппортымен өзара келіскеннен кейін және шығаруға жазбаша өтінішті бергеннен кейін жүзеге асады.

4.4.  Серіктестің берілген Келісім-шарт бойынша қызметтер көрсетуін тараптар қол қоятын орындалған жұмыстар туралы актіде көрініс табады, сондай-ақ, жұмыстар орындалған актісі электрондық түрде қарастырылған, "Қол қоямын" түймесін басқан кезде, актіге қол қойылды деп саналады.

4.5.  Компания Серіктес, берілген Келісім-шарттың 3-тармағында көрсетілген, өзінің міндеттемелерін толық көлемде орындамаған жағдайда ғана орындалған жұмыстар Актісіне қол қоюдан бас тартуға құқылы.

 

5.Тараптардың жауапкершілігі    

5.1. Тараптардың бірі Келісім-шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе толықтай орындамаған жағдайда, екінші Тарап кінәлі тарапқа, қатысты Келісім-шартпен қарастырылған санкцияларды қолдана алады;

5.2. Серіктес өзі әлеуметтік желілерде, жарнамалық немесе басқа да жарияланымдарда, интернетте www.gtime.kz сайты туралы, Компания қызметі және ның өнімдері туралы жалған және жала жабылған ақпараттар шығарғаны үшін жауапты болады.

5.3. Компания Серіктестің міндеттемелері бойынша үшінші тұлғалар алдында жауапты болмайды, тіпті бұл міндеттемелер Серіктестің Келісім-шартты орындауына қатысты болса да;

5.4. Компанияның атағы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіретін жалған және жала жабылған ақпарат, дұрыс емес немесе тұтастай жала сипатындағы ақпаратқа жол берген және қаржылық пирамидада (хайп, инвестициялық жобалар) параллель жұмыс істегені үшін, серіктестік келісім және автомобиль келісімінің шарттарын бұзғаны үшін Серіктеске қатысты 500 000 (бес жүз мың) теңгеден 1 000 000 (миллион) теңгеге дейінгі айыппұл түрінде, «G-TIME CORPORATION» ЖШС автокөлігін қайтарып алу немесе автокөлік құны қалпына келтіру түрінде шара қолданылатын болады. Серіктестің жоғарыда аталған бұзушылықтарға қайталап жол берген жағдайында: 1. Келісім бұзылады. 2. Серіктескомпанияда жұмыс істеуін тоқтатады. (бизнес-орынан айырылады)  3. Сонымен қатар бағдарлама шарттарын орындағаны үшін Келісіммен көзделген сыйақы алу құқығынан айырылады.

 

6. Келісімшарттың жарамдылық мерзімі    

6.1.  Келісім-шарт Серіктес Келісім-шарт шарттарына келісімін Келісім-шарт соңында берілген «ҚАБЫЛДАЙМЫН» сөзін таңдау арқылы келісім берген сәттен бастап өз күшіне енеді және 12 (он екі) ай ішінде арамды болады.

6.2.  Егер тараптардың бірде-бірі Келісім-шарттың аяқталу мерзіміне 10 күнтізбелік күн қалғанда Келісім-шартты бұзуға ниет білдірмесе, онда Келісім-шарттың әрекет ету мерзімі келесі 12 айға ұзартылған болып саналады. Серіктестердің 2 жыл көлемінде тіркеуден өтпесе, бизнес орны жойылады. 

6.3.Серіктес бэк-офистің операциялық-есептік жүйесін қолдану туралы келісім-шарттың, Компания қызметтерін реттейтін ішкі және мемлекеттік актілердің, сондай-ақ басқа да ережелерін бұзған жағдайда Компания келісім-шартты бұза алады.

6.4.Серіктес Компанияға материалдық немесе моралдық шығын келтірген жағдайда немесе Серіктес Серіктес және Компания арасындағы адал бизнес-серіктестікке жат әрекеттер жасаған жағдайда, сондай-ақ Серіктес Компанияның моральдық-этикалық кодексін сақтамаған жағдайда келісім-шарт бұзылуы мүмкін. 

 

7.  Форс-мажор     

7.1.   Тараптардың біріне келісімшарт бойынша міндеттемелерін толықтай немесе оның бір бөлігін орындау мүмкіндігін жоятын, шұғыл жағдайлар орын алғанда, оның ішінде: өрт, табиғат апаттары, кез-келген сипаттағы әскери операциялар, қоршаулар, экспорт, импортқа тыйым салу немесе басқа да тараптарға тәуелді емес жағдайлар болғанда, Келісімшартты орындау мерзімі осындай жағдайлар жалғасатын мерзімге дейін кейінге шегеріледі.

Аталған жағдайларға ұшыраған тарап 7 (жеті) күннен кем емес мерзім ішінде екінші тарапты, Келісім-шартты орындауға кедіргі келтіретін, төтенше жағдайлардың орын алғандығы туралы хабарландыруы керек.

7.2   Келісімшарттың 7-бөлімінің 7.1-тармағында көрсетілген жағдайлардың орын алуының дәлелі  елдің құзырлы органдары мен мекемелерінің ресми мәлімдемелері немесе құжаттары болады.

 

8. Келісімшартты уақытша тоқтату және бұзу тәртібі және шарттары     

 8.1 Шарт 1-ші тарап-Компаниямен бір жақты тәртіппен тоқтатылу мүмкін.

 8.2 Тараптар арасында шағымдармен материалды талаптар туындаған жағдайда, талап білдіруші тарап 2-ші тарапқа   шағымдармен материалды талаптарың арнайы почта арқылы арқылы жіберуге тиіс. 

 8.3         Қоғамның ішкі кеңсесінде көзделген құжаттарға сай Қоғамның бастамасымен Шарт тоқтатыла тұруы мүмкін. Шарттың қолданылуын тоқтата тұру туралы хабарлама, электрондық пошта серіктестік ресми сайтта тіркелген электрондық пошта мекен-жайына жолдайды. Сол сәттен бастап Серіктес ресми хабарланған деп есептеледі.

 

9.  Дауларды шешу: 

9.1. Тараптардың келісім-шартты орындауы кезінде орын алуы мүмкін даулар мен қайшылықтар мүмкіндігінше келіссөздер арқылы шешілетін болады.

9.2. Даулар мен қайшылықтарды келіссөздер арқылы реттеу мүмкін болмаған жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының соттарында ҚР ағымдағы заңнамасына сәйкес қаралатын болады. 

 

10.Ерекше жағдайлар 

10.1. Компания Серіктеске, аталған бизнесте өздерінің мақсатқа жете білуімен және жеке қасиеттерімен керемет жетістіктерге қол жеткізген,  VIP-көшбасшылар, сәтті Демеушілер және Серіктестер алатындай көлемдегі сыйақылар мөлшерін алатынына кепілдік бермейді. Кірістер мен пайда алу бойынша барлық тәуекелдерді Серіктес өз мойнына алады.

10.2.  Сыйақыны алуға және арттыруға қатысты презентацияларда, тренингтерде, оқыту мектептерінде және www.gtime.kz сайтында келтірілетін (орналастырылған немесе орналастырылатын) мысалдар мен сөздер болжамды сипатқа ие және Серіктеске дәл сондай сыйақы алу кепілдігін бермейді.

10.3. Келісім-шартқа қол қоя отырып, Серіктес сыйақыны алу және көлемін арттыруға байланысты өзі қате қабылдаған шешімдер мен барлық тәуекелдер үшін, аталған бизнесті жүргізу әдістері және Компания өнімін қолдану салалары бойынша барлық міндеттемелерді өзіне алатынымен келіседі. 

10.4. Компания өнімін қолдану саласындағы және кіріс алу әдісіндегі Серіктестің өзіндік түсінігімен анықталған кірісті алатынынан кепілдік бермейді.

10.5. Компания Серіктестің іскерлік белсенділігін тоқтатуына және осыған байланысты мүмкін болатын материалдық шығындары үшін жауапты емес. 

10.6. Компания Серіктестің интернет-ресурсын қаржыландыруға, сондай-ақ Серіктестің Қазақстан Республикасының ағымдағы заңнамаларының нормаларын бұзуына қатысты жауапты емес.

10.7. Компания Серіктестің міндеттемелері бойынша үшінші тұлғалар алдында жауап бермейді, тіпті бұл міндеттемелер Серіктесте Серіктестің Келісім-шартты орындауына байланысты пайда болса да. 

 10.8. .«ЖИНАҚТАУ+», «НЕГІЗГІ», «VIP» бағдарламасы бойынша шыңда тұрған Серіктес бір ай ішінде компания өнімдерін сатуды жүзеге асырмаса, сыйақы сол баспалдақта тұрып бағдарлама бойынша сауда айналымын жасаған Серіктеске беріледі. Егер «БАСТАПҚЫ» бағдарлама  бойынша шыңда тұрған Серіктес екі апта ішінде компания өнімдерін сатуды жүзеге асырмаса, сыйақы сол баспалдақта тұрып бағдарлама бойынша сауда айналымын жасаған Серіктеске беріледі. Егер «Фаст» бағдарлама  бойынша шыңда тұрған Серіктесі он күн iшiнде компания өнiмдерiн сатуды жүзеге асырмаса, сыйақы сол баспалдақта тұрып бағдарлама бойынша сауда айналымын жасаған Серіктеске берiледi.

Баспалдақта тұрған бизнес-орындарды сатуға қатаң түрде тиым салынады.

 10.9. Компания Демеушілері мен компания Серіктесі мәртебесін алған тұлғаларға компанияға қосылып компания өнімдері мен қызметтерін пайдалануға ниетті тұлғадан қолма-қол ақша алуға тыйым салу. 

 Компания жұмысының ашық болу үшін компания демеушілері мен компания Серіктесі мәртебесін алған тұлғалар  қаржыны компанияның кассасы арқылы немесе депозиттік, карточкалық жүйемен, дербес шотына ақша аудару арқылы ғана қабылдауы керек.

 Компания демеушілері мен компания Серіктесі мәртебесін алған тұлғалар даулы жағдайларды болдырмау мақсатында жаңадан келген адамдарға Серіктесі мәртебесін, компания өнімдері мен қызметтерін алу үшін банктерден несие алуға жол бермеу туралы түсіндіру керек, сонымен қатар www.gtime.kz  сайтына енгізілген Жария оферта туралы шарттың мәтінімен егжей-тегжейлі таныстыруы тиіс.

 Компания демеушілері мен компания Серіктесі мәртебесін алған тұлғалар жаңадан келген адамдарды өздігінен компаниямен жария офертаның шартқа отыруды, www.gtime.kz сайтына тіркелуді, бірегей әрі бос логин таңдауға, ары қарай операциялық есепке алу жүйесінде (бэк-офистер) жұмыс істеуді үйретуі тиіс.

10.10. «G-TIME CORPORATION»  ЖШС серіктестері  басқа компанияда жұмыс істей отырып  «G-TIME Corporation» компаниясының  сертификаттарын, куәліктерін, дипломдарын пайдалануына болмайды, осы тармақ бұзылған жағдайда «G-TIME Corporation» компаниясындағы сертификаттары, куәліктері, дипломдары алынады және компанияда жұмыс істеуін тоқтатады.

 

11.  Қорытынды ережелер   

11.1. Серіктес берілген Келісім-шарт бойынша өзінің құқығын толықтай немесе оның бір бөлігін, Компанияның жазбаша келісімінсіз, үшінші тұлғаларға бере алмайды.

11.2. Келісім-шарттың барлық қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады.

11.3. Тараптар үш күндік мерзім ішінде өздерінің заңды мекенжайларының, заңды статустарының және банктің дәйектемелерінің, телефон нөмірлерінің және факс пен электронды почтасының өзгергендігі туралы хабарландыруға міндетті.

11.4. Екінші тарапты Келісім-шарттың 11.3-тармағында көрсетілген өзгерістер туралы хабарландырмаған тарап, екінші Тарап жіберген корреспонденцияны алмағынына сілтеме жасай алмайды және осыған байланысты пайда болған құқықтар салдарға жауапты болады. 

11.5.Компанияның Серіктес ретінде тіркелу осы жария оферта болып табылатын шарттың талаптарына келісімін білдіреді.

11.6. Берілген Келісім-шартта қарастырылмаған барлық жағдайларда тараптар Қазақстан Республикасының ағымдағы заңнамасын басшылыққа алады. 

 

 

«G-TIME CORPORATION» компаниясы серіктесінің моральды-этикалық кодексі                        

1.“G-TIME CORPORATION”  компаниясын құрметтеу және оның міндеттерін, мақсаттарын және бағыттарын айқын көрсету. Маркетингін жете білу және фактілердің бұрмалануына жол бермеу.

2.Компанияның мақсаттарын қабылдай отырып, ортақ міндеттерді орындауда онымен бірге бір бағытта алға ұмтылу.

3.Компанияның барлық серіктестеріне және өзінің командасына құрметпен қарау.

4.Бизнеске өзінің алдына сіз тәрізді дәл сондай мақсаттар қойған дұрыс көзқарасты адамдарды шақыру. Шақырған адамдарыңыз үшін жауапты болу.

5.Сізге ақпарат беріп, Сізді осы жобаға шақырған адамды қадірлеу және құрметтеу. Әрқашан есіңізде болсын: Сіз де біреулер үшін ақпараттық тәлімгер боласыз. 

6.Барлық тартысты жағдайларда әдеп, парасаттылық сақтаңыз, істің ретін тауып, дауларды сабырлы күйде шешіңіз.

7.Сіздің тәлімгеріңіз, ол тек Сіздің ақпараттық тәлімгеріңіз болып табылатындықтан,  Сізге материалды демешілік көрсетуге міндетті емес екендігін есте ұстаңыз. Мұның Сіздің командаңыздағы адамдарға байланысты Сізге де қатысы бар.

8.Өз бизнесіңізді тартыссыз жүргізу үшін, басқа көшбасшылардың серіктестерін тартып алуға тырыспай-ақ, командаңызға тек өзіңізге ұқсас адамдарды шақырыңыз.

9.Демеуші өзінің шақырған серіктестері үшін жауапты болады.

10.Жобамыздың чаттарында, конференц-бөлмеде бүлдіргіш және теріс ақпарат бермеу және басқа жобалардың сілтемелерін жібермеу. Бұл Сіздің көсбасшы ретіндегі беделіңізді түсіреді және Сіздің командаңыздағы қарым-қатынасты бұзады. Сізді серіктестеріңіз қайталайтын болады.

11.Өз адамдарыңызға жобаға деген оң қатынас қалыптастыруға көмек беру және тек сөзбен емес, өзіңіздің мысалдарыңызбен және ісңізбен қорытынды мақсатқа қол жеткізудің мүмкін екендігін көрсетіңіз.